2009. március 25., szerda

Veszíts el egy könyvet- Országos könyvelhagyó nap!

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk is bekapcsolódott az akcióba!
Részletek itt:
JUSTH USTH ZSIGMOND SIGMOND VÁROSI ÁROSI KÖNYVTÁR ÖNYVTÁR
OROSHÁZA ROSHÁZA
Cím Cím: 5900 Orosháza Kossuth L. u. 1
Tel Tel: 68/413-696 Fax Fax: 68/412-384
E-mail mail: konyvtar@justhvk.hu Honlap Honlap: www.justhvk.hu Blog Blog: blog.justhvk.hu
Messenger Messenger: konyvtar@justhvk.hu Skype Skype: justhvk
1
Nagy könyvelvesztı nap
Március 25-én lesz éppen egy éve, hogy az orosházi Justh Zsigmond Városi
Könyvtár elindította országos olvasásnépszerősítı akcióját, a Veszíts el egy
könyvet! játékot. A játék lényege röviden: ha valaki szeretne bekapcsolódni az
elveszítésbe, fog egy jó könyvet (lehetıleg sajátot...), beleragasztja az internetrıl
letöltött elveszítési nyilatkozatot, lesétál vele - például - egy forgalmas parkba,
otthagyja egy padon, majd a neten errıl beszámol mindenkinek. Valaki más
megtalálja, visszajelez a honlapon, aztán késıbb ı is ott felejti valahol.
Az évfordulón lesz mit ünnepelni: a játék új honlapra költözik, miközben március 25-
re országos könyvelhagyó napot szerveztek a könyvtár munkatársai.
Ami a "költözést" illeti, az eddigi szerény fórumról egy nagyon sok lehetıséggel
kecsegtetı, most épülı új honlapra kerül át a játék, melynek neve Könyvtárportál,
elérhetısége pedig végtelenül egyszerő: konyvtar.hu. Az oldal március 25-én indul
hivatalosan, annyi azonban már most elmondható róla, hogy a honlapon - persze a
játék mellett - egy helyen lesz megtalálható szinte az összes magyarországi
könyvtár adata, elérhetıséggel, címmel, telefonszámmal, győjtıkörrel, stb. A portál
célja, hogy közösségi teret biztosítson az ország összes könyvtárhasználójának,
lehetıséget nyújtva nem csak a könyvtári állományokban való kereséshez, de a
könyvekrıl folytatandó párbeszédekhez is, ami nagyon jól illeszkedik a Veszíts el egy
könyvet! céljaihoz. Ami a játékot illeti, bárki megnézheti majd, hogy ki, mikor, milyen
könyvet hagyott el, rákereshet cím vagy szerzı szerint, és elolvashatja mások
hozzászólását - ezekre a jelenlegi fórumon nem, vagy csak nagyon körülményesen
volt lehetıség. Ráadásul a dolgok össze is kapcsolódnak majd a portálon: ha valaki
esetleg nem hallott még a játékról, de keresgél a könyvtárak győjteményében, akkor
is láthatja majd egy-egy könyv esetében, hogy abból már veszítettek el.
Az ötlettel rokonszenvezık március 25-én egy nagy könyvelhagyó napon
ünnepelhetik majd meg az elsı évfordulót. A szervezésbe - az orosházin kívül -
tizennyolc másik könyvtár is bekapcsolódott, így ezeken a településeken biztosan
lesznek elveszített könyvek. A játék évfordulójára ismét dedikált könyvet ajánlott fel
Kiss Ottó, Mácsai Pál, Vámos Miklós, Závada Pál, Verasztó Antal, Serdián
Miklós György és Rácz Péter, valamint a könyv mellett egy zenei CD-t a kitőnı
dalszövegíró, Horváth Attila is. A szervezık ezúton is arra biztatnak mindenkit: aki
teheti, veszítsen el egy könyvet március 25-én. A cél, hogy a születésnapon minél
több színvonalas regény lepje el az utcákat és tereket nem csak Magyarországon,
de a határokon kívül is magyarok lakta településeken. A teendı lényegében
ugyanaz, mint ami eddig is volt: a könyvbe bele kell ragasztani az internetrıl letöltött
"elveszítési nyilatkozatot", melyben minden - a gyanútlan megtaláló számára fontos -
tudnivaló elolvasható, majd egy forgalmas helyen ott kell felejteni. Az elveszítéseket
a játék - a Magyar Telekom, illetve más támogatók jóvoltából - megújult honlapján
lehet majd regisztrálni, melynek címe: veszitsel.konyvtar.hu (az oldal március 25-tıl
lesz elérhetı). Utána már nincs más teendı, mint várni, hogy valaki visszajelezzen:
megtalálta a könyvet, és már olvassa is.
Persze a játék a könyvelhagyó nap után is folytatódik.
A játékban elveszítésekkel közremőködı könyvtárak:
· Arany János Általános Iskola és Gimnázium könyvtára, Budapest;
· Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és
Szolgáltató Intézet Könyvtára, Kecskemét;
· Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola könyvtára,
Dunaharaszti;
· Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és
Szakiskolája, Komló;
· Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi;
· Bólyi könyvtár;
· Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest;
Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely;
· Gothard Jenı Általános Iskola, Szombathely;
· Gyergyószentmiklósi könyvtár;
· Herman Ottó Gimnázium, Miskolc;
· Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet,
Budapest;
· Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula;
· Pest Megyei Könyvtár, Szentendre;
· Radó Antal Könyvtár és Mővelıdési Központ, Mór;
· Somogyi könyvtár, Szeged;
· Széchenyi István Gimnázium, Pécs;
· Tótkomlósi könyvtár;
· Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza
valamint a LokArt Kulturális Egyesület, Salgótarján.
Támogatók: Alexandra Kiadó, Európa Kiadó, Könyvmolyképzı Kiadó, Polgár
Krisztina Emlékalap, HVG Zrt., Pesti Mősor, Concorde Értékpapír Zrt., Szép Péter,
Ránki Júlia, Summa Artium, valamint
Kiss Ottó, Vámos Miklós, Závada Pál, Mácsai Pál, Grecsó Krisztián, Verasztó Antal,
Serdián Miklós György, Rácz Péter.
A játék fıtámogatója a Magyar Telekom.
2009. március 23. Buzai Csaba
Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza
http://blog.justhvk.hu/
csababuzai@gmail.com
(30) 6226-343

Kalandra fel! A könyvek ma elvesztek....Várják a megtalálójukat, olvasójukat!

Nincsenek megjegyzések: