2012. január 18., szerda

Savoyai Irodalmi pályázat

A „Savoyai Jenő Asztaltársaság” Promontor (Budafok) első német betelepítésének 300. évfordulója emlékére és tiszteletére irodalmi pályázatot hirdet

Beadási határidő: 2012. szeptember 15.

A Savoyai Jenő Asztaltársaság pályázati felhívása a 2012. évre

A csepeli uradalom és a hozzá tartozó Promontorium Csepeliense tulajdonosa, Savoyai Jenő herceg engedélye alapján, Claudius Verlet – a Herceg összes magyarországi uradalmainak főadminisztrátora – 1712. július 18-án bocsátotta ki azt a pátenst, amely szerződéses jogot biztosított őseinknek a Promontoriumon, a mai Budafok területén való földhöz jutáshoz. Ez a nap Promontor (Budafok) első német betelepítésének kezdete, melynek 300. évfordulóját ünnepelhetjük 2012-ben.

A „Savoyai Jenő Asztaltársaság” Promontor (Budafok) első német betelepítésének 300. évfordulója emlékére és tiszteletére irodalmi pályázatot hirdet a következő feltételekkel:

A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet.
Pályázni tetszőleges műfajú, terjedelmű és számú, magyar nyelvű, olvasható írásművel lehet.
A pályázatra benyújtott irodalmi alkotások témaválasztása kötődjön Promontor (Budafok) jeles évfordulójához, kiemelkedő történelmi eseményeihez vagy személyeihez, az itt lévő tájhoz, épített, természeti és kulturális értékeihez, az itt élt ősök, illetve élő emberek szokásaihoz, öröméhez, bánatához, mindennapjaihoz.

A pályázat jeligés, minden pályamunkán fel kell tüntetni a szerző által szabadon választott jeligét. Minden pályamunka mellé egy, a jeligével ellátott zárt borítékban el kell helyezni a pályázó adatait (név, életkor, állandó lakcím, saját kezű aláírás; továbbá a könnyebb elérhetőség érdekében – nem kötelező jelleggel – telefon vagy e-mail cím).

Pályázni csak más pályázaton még nem indult, illetve nyomtatásban még nem szerepelt alkotással lehet!

A pályamunkákat ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Bartos Mihály
1775 Budapest, Pf. 56. címre úgy, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 15-ig beérkezzen.

A pályázat keretében benyújtott pályamunkákat a Savoyai Jenő Asztaltársaság által felkért bizottság bírálja el.

A pályázat díjai:
1. díj 50.000,- Ft;
II. díj 40.000,- Ft;
III. díj 30.000,- Ft;
továbbá indokolt esetben különdíjak is odaítélhetőek, melyek esetenkénti összege legalább 10.000,-Ft.

A bírálat ellen felszólalásnak helye nincs, a pályázat kiírója döntését nem köteles megindokolni!

A pályázatra benyújtott alkotásokat a Savoyai Jenő Asztaltársaság a tulajdonába veszi, azokat megőrzi.
A díjazott alkotásokkal a Savoyai Jenő Asztaltársaság a továbbiakban kizárólagos joggal, szabadon rendelkezik. A nem díjazott alkotásokat teljes terjedelemben, legalább egy alkalommal, külön díjazás nélkül, nyomtatásban is szabadon közzéteheti.
A pályázó a pályázatra való jelentkezésével ezeket a feltételeket tudomásul veszi!

A pályázat nyilvános, ünnepélyes eredményhirdetése
2012. november 7-én 18.00 órakor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki könyvtárában (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 30.) lesz, melyre minden pályázó meghívást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető
Garbóci Lászlótól
(226-1916 vagy garboci.laci@gmail.com) és

Bartos Mihálytól
(227-0683 vagy bartosmj@gmail.com).
Budafok, 2012. január 15.

Savoyai Jenő Asztaltársaság

2012. január 16., hétfő

Buddha hegyei - könyvbemutató

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2010-ben az Év könyvtára
szeretettel meghívja Önt

2012. január 25-én, szerdán 17 órára az


JAVIER MORO: BUDDHA HEGYEI könyvbemutatóra

A könyvbemutatón közreműködnek:
Hendrey Tibor, a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ alapítvány alapító elnöke
Dr. Bartha Éva fordító
A beszélgetést vezetik:
Dr. Lux Judit egyetemi docens
Brys Zoltán egy, útonjáró

Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvényterem 1056 Budapest, Molnár utca 11.
www.oik.hu

2012. január 13., péntek

Képversek-Versképek

Szeretettel meghívjuk Önt Makkai-Kiss Nóra költő képvers kiállítására és könyvbemutatójára!

Makkai-Kiss Nóra költeményei azokhoz szólnak, akik az élet értelmét szeretnék megfogalmazni önmaguknak, nem érik be a felszínnel, a lényeget szeretnék meglátni.
Azokhoz szólnak, akik az életet ajándéknak tekintik, egyszeri lehetőségnek, s benne szeretnének élni a nekik rendelt térben és időben.

VERSKÉPEK - Kiállítás megnyitó - 2012. január 16., hétfő 18 óra

A kiállítást megnyitja: Fázsy Anikó, a Nagyvilág Kiadó igazgatója és Nádorfi Lajos operatőr

Közreműködik:Havas Judit előadóművész és Heidrich Roland gitárművész

A kiállítás megtekinthető 2012. január 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

KÉPVERSEK könyvbemutató és a kiállítás finisszázsa - 2012. január 30., hétfő 17.30
A különleges irodalmi esemény Makkai-Kiss Nóra kalligram kiállítását zárja le.
A beszélgetés résztvevői:
Bedő György, a Kairosz Kiadó igazgatója
Fázsy Anikó, a Nagyvilág Kiadó igazgatója
Makkai-Kiss Nóra költő
Közreműködik:
Havas Judit előadóművész
Mérey Anna hegedűművész

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín:Országos Idegennyelvű Könyvtár Rendezvényterem
1056 Budapest Molnár utca 11.
További információ: www.oik.hu
zupan.veronika@oik.hu

Ps. Heidrich Roland Budais diák volt!

Iskola a határos- film és irodalmi pályázat

Film- és irodalmi pályázatot hirdetett középiskolás diákok számára Kőszeg Város Önkormányzata és a Jurisich Miklós Gimnázium Ottlik Géza születésének századik évfordulója alkalmából.

A város honlapján található kiírás szerint a pályázaton filmetűd, dokumentumfilm, illetve irodalom kategóriában vers, tanulmány, esszé, novella megalkotásával 14 és 20 év közötti középiskolás diákok vehetnek részt. A pályaműveknek tartalmukban kapcsolódniuk kell Ottlik Géza Iskola a határon című regényéhez.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. március 31.
Eredményhirdetés: 2012. május 11. - Ottlik Géza születésének 100. évfordulója kapcsán rendezett ünnepségsorozat keretében
Díjazás:

A zsűri film-és irodalom kategóriában 3-3 díjat és 1-1 különdíjat oszt ki.
Különdíjban részesülnek az Arany János Tehetséggondozó Program legjobb pályázói.
Ezenkívül a legjobb pályázatot beküldők megkapják Ottlik Géza : Iskola a határon című regényének egy-egy példányát, és az író életéről és munkásságáról szóló tanulmánykötetet a Savaria University Press kiadásában.
A díjazottak munkái felkerülnek a www.ottlik100.hu weboldalra.

A Magyar Kultúra Napja

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tisztelettel meghívja Önöket a 2012. január 20-án, 18 órakor kezdődő

"... az égre írj, ha minden összetört!"

című estjére, melynek keretében Radnóti Miklósra emlékezünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Az est előadói:
Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós Város polgármestere, magyar-dráma szakos tanár és
Tóth Péter, a kunszentmiklósi VD ÁMK tanára, Radnóti-díjas versmondó

Az estet Balogh Mihály, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott főigazgatója vezeti.

Helyszín: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. - 2. emeleti díszterem

2012. január 10., kedd

Arcanum Digitális Tudásbázis- ADT az Országos Idegennyelvű Könyvbtárban

Kedves Olvasóink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2012. januártól könyvtárunk számára is elérhető vált az Arcanum Digitális Tudásbázis (ADT), az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., TÁMOP 4.2.5-09/1-2010-0002 pályázatának köszönhetően. Az adatbázis ingyenesen az EISZ konzorcium tagjai számára hozzáférhető – így az OIK-ban is – az adt.arcanum.hu oldalról.

Az ADT egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT az alább felsorolt sorozatokat tartalmazza, amelyek szövegterjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt:

Magyar Könyvszemle 1876-2006
Egyetemes Philológiai Közlöny 1877-1948
Filológiai Közlöny 1955-2009
Budapesti Szemle 1857-1940
Katolikus Szemle 1887-1944
Protestáns Szemle 1889-1945
Protestáns iskolai lap 1843-1919
Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945
Vasárnapi Ujság 1854-1921
Magyar Szemle 1927-1944
Városi Szemle 1908-1948
Társadalmi Szemle 1931-1998
Aetas 1985-2009
Múltunk 1989-2010
Belügyi Közlöny 1896-1953
Pénzügyi Közlöny 1874-1948
Közgazdasági Szemle 1877-2009
Földrajzi Értesítő 1951-2009
Jogtudományi Közlöny 1866 -1992
Magyar Filozófiai Szemle 1957-2009
Értekezések a történettudomány köréből 1867-1918
Fons 1994-2010
Hadtörténeti Közlemények 1888-2009
Magyar Történelmi Tár 1855-1934
Századok 1867-2009
Levéltári Szemle 1951-2007
Levéltári Közlemények 1923-2008
Huszadik Század 1900-1919
Századunk 1926-1939; 1947-1949
Ethnographia 1890-2008
Néprajzi Értesítő 1900-2008
Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008
Magyar Nyelv 1905-2010
Magyar Nyelvőr 1872-2009

Az adatbázis úgynevezett kétrétegű Pdf formátumban tárolja és jeleníti meg a digitális tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja.

Az ADT szolgáltatásai között megtalálható:

• Teljes szövegű keresés az összes tartalomban, akár több szóra, vagy idézetre is
• Keresés szűkítése sorozatokra, évkörre, ill. külön keresési lehetőség a kötetcímekre, tartalomjegyzékre
• Szó távolsági keresés, csonkolás jobbról-balról, logikai operátorok használatával
• Az adatbázisban található szavak listájának megjelenítése, a keresés megkönnyítésére
• Találati lista szövegkörnyezettel
• Találatok kivilágítása a szövegben
• Részletes, folyamatosan megjeleníthető tartalomjegyzék
• A pontos hivatkozás folyamatos megjelenítése a szöveg böngészése közben
• A folyóiratok egyben, külön-külön és akár évenként is kereshetőek

Sikeres, hatékony keresést, kutatást kívánunk Önöknek!
Szükség esetén kérje a tájékoztató könyvtárosok segítségét!

2012. január 3., kedd

Új év - régi szakmák

Kedves Olvasóink!
Ezzel a videóval köszöntünk mindenki!

Az új évben is új könyvekkel is vár a könyvtár!