2012. január 18., szerda

Savoyai Irodalmi pályázat

A „Savoyai Jenő Asztaltársaság” Promontor (Budafok) első német betelepítésének 300. évfordulója emlékére és tiszteletére irodalmi pályázatot hirdet

Beadási határidő: 2012. szeptember 15.

A Savoyai Jenő Asztaltársaság pályázati felhívása a 2012. évre

A csepeli uradalom és a hozzá tartozó Promontorium Csepeliense tulajdonosa, Savoyai Jenő herceg engedélye alapján, Claudius Verlet – a Herceg összes magyarországi uradalmainak főadminisztrátora – 1712. július 18-án bocsátotta ki azt a pátenst, amely szerződéses jogot biztosított őseinknek a Promontoriumon, a mai Budafok területén való földhöz jutáshoz. Ez a nap Promontor (Budafok) első német betelepítésének kezdete, melynek 300. évfordulóját ünnepelhetjük 2012-ben.

A „Savoyai Jenő Asztaltársaság” Promontor (Budafok) első német betelepítésének 300. évfordulója emlékére és tiszteletére irodalmi pályázatot hirdet a következő feltételekkel:

A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet.
Pályázni tetszőleges műfajú, terjedelmű és számú, magyar nyelvű, olvasható írásművel lehet.
A pályázatra benyújtott irodalmi alkotások témaválasztása kötődjön Promontor (Budafok) jeles évfordulójához, kiemelkedő történelmi eseményeihez vagy személyeihez, az itt lévő tájhoz, épített, természeti és kulturális értékeihez, az itt élt ősök, illetve élő emberek szokásaihoz, öröméhez, bánatához, mindennapjaihoz.

A pályázat jeligés, minden pályamunkán fel kell tüntetni a szerző által szabadon választott jeligét. Minden pályamunka mellé egy, a jeligével ellátott zárt borítékban el kell helyezni a pályázó adatait (név, életkor, állandó lakcím, saját kezű aláírás; továbbá a könnyebb elérhetőség érdekében – nem kötelező jelleggel – telefon vagy e-mail cím).

Pályázni csak más pályázaton még nem indult, illetve nyomtatásban még nem szerepelt alkotással lehet!

A pályamunkákat ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Bartos Mihály
1775 Budapest, Pf. 56. címre úgy, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 15-ig beérkezzen.

A pályázat keretében benyújtott pályamunkákat a Savoyai Jenő Asztaltársaság által felkért bizottság bírálja el.

A pályázat díjai:
1. díj 50.000,- Ft;
II. díj 40.000,- Ft;
III. díj 30.000,- Ft;
továbbá indokolt esetben különdíjak is odaítélhetőek, melyek esetenkénti összege legalább 10.000,-Ft.

A bírálat ellen felszólalásnak helye nincs, a pályázat kiírója döntését nem köteles megindokolni!

A pályázatra benyújtott alkotásokat a Savoyai Jenő Asztaltársaság a tulajdonába veszi, azokat megőrzi.
A díjazott alkotásokkal a Savoyai Jenő Asztaltársaság a továbbiakban kizárólagos joggal, szabadon rendelkezik. A nem díjazott alkotásokat teljes terjedelemben, legalább egy alkalommal, külön díjazás nélkül, nyomtatásban is szabadon közzéteheti.
A pályázó a pályázatra való jelentkezésével ezeket a feltételeket tudomásul veszi!

A pályázat nyilvános, ünnepélyes eredményhirdetése
2012. november 7-én 18.00 órakor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki könyvtárában (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 30.) lesz, melyre minden pályázó meghívást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető
Garbóci Lászlótól
(226-1916 vagy garboci.laci@gmail.com) és

Bartos Mihálytól
(227-0683 vagy bartosmj@gmail.com).
Budafok, 2012. január 15.

Savoyai Jenő Asztaltársaság

Nincsenek megjegyzések: