2008. október 29., szerda

A magyar tudomány ünnepe- újabb programlehetőségek

Kiemelt rendezvények november 3-7.
Föld, víz, levegő, tűz, ember
A Magyar Tudomány Ünnepének Rendezvénytanácsa az idei eseménysorozat mottójául "A tudomány az élhető földért" gondolatot választotta, összhangban azzal, hogy az ENSZ 2008-at a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította. A témának az MTA külön is hangsúlyt kíván adni azzal a programsorozattal, amelyet november 3. és 7. között szervez meg a négy elem: a föld, a víz, a levegő, és a tűz, illetve ötödikként az ember jegyében.
A kiemelt hét részletes programja a linkre kattintva érhető el:
http://www.tudomanyunnep.hu/index.php?id=3290
A kiemelt rendezvények helyszínei:
2008. november 3-6 között:Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia Székháza, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

A magyar tudomány ünnepe- programlehetőségek

Magyar Tudomány Ünnepe
Ismertető a Geofizikai Intézet bemutatóiról
2008 november 6.


1. Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény
Eötvös Lorándot méltán világhírűvé vált torziós ingája révén ismeri elsősorban a nagyközönség. A tudós életében azonban ezen kívül is bőven vannak világraszóló teljesítmények. Neve nemcsak fizikusként, de fotográfusként, turistaként, tudományszervezőként és politikusként is szerepel a tankönyvekben. Múzeumunk ezt a sokszínű tevékenységet kívánja bemutatni. Tudták-e például, hogy a híres „einsteini” relativitáselmélet igazolásához Eötvös kísérleti méréseinek eredményei is kellettek? A többek között emiatt kiérdemelt tiszteletet híven tükrözik Einstein Eötvöshöz intézett levelei. Az eredeti levelek, korabeli műszerek, kísérleti berendezések, Eötvös sportteljesítményeit bemutató fényképek és egyéb érdekességek mind-mind megtekinthetők múzeumunkban.

2. Az ELGI könyvtára
Elektronikus világunkban a könyvtárlátogatás programja egyre inkább háttérbe szorul, hiszen csak „felugrunk a netre és böngészünk” bármi után, ami érdekel bennünket. Pedig a könyvtárak sajátos fényei, illatai, zörejei különleges élményt jelentenek az oda ellátogatók számára. Az ELGI könyvtára az ország legnagyobb nyilvános feladatkörű geofizikai szakkönyvtára, amely 1922 óta gyűjti rendszerezve a geofizika és rokontudományainak külföldi és hazai szakirodalmát. Legrégebbi kötetünk a XVIII. sz. közepéről származik, eszmei értéke felbecsülhetetlen. A bemutatón a történelmi könyvek és a modern geofizikai kiadványok egyaránt szerepet kapnak.

3. Térképek geofizikai adatokból
Szintvonalas térképet már mindenki látott. Kevesebben gondolnak azonban arra, hogy a szintvonalas ábrázolás nem csak magassági mérések szemléltetésére szolgálhat, hanem pl. a geofizikai vagy más mérési adatok megjelenítésére is. A mai számítógépes programok segítségével ez ma már néhány (szakértő) kattintás kérdése csupán. A programok lehetőségeit kihasználva – újabb kattintásokkal – szintvonalas térképekről egyszerűen 3 dimenziós ábrázolásba mehetünk át, a kapott „domborzatot” különböző irányokba forgathatjuk vagy éppen különböző irányokból világíthatjuk meg. Minden megjelenítés más és más információval szolgál a geofizikai adatokkal térképezett terület mélybeli viszonyaira vonatkozóan. Épp ezekre az információkra vagyunk kíváncsiak. A bemutató számítógépes látványt kínál, de érzékeltetjük azt is, hogy az egész nem játék: az Intézet gondozza az ország területén mért geofizikai adatok archívumát.

4.
Radar, mint geofizikai berendezés
Ha egy tárgyat egy sötét szobában meg akarunk figyelni, akkor fényt bocsátunk felé és a visszaverődő fényhullámokat a szemünkkel leképezzük. Mit tegyünk azonban akkor, ha a tárgy nem sötét szobában, hanem egy átlátszatlan sűrű közegben, mondjuk a föld mélyén helyezkedik el? A helyzet ekkor sem reménytelen. Az egyik megoldás szerint ilyenkor a fényhullámoktól eltérő, az akadályon áthatolni képes, speciális hullámokat kell használnunk, szemünket pedig a gyenge visszaverődő hullámok vételére alkalmas műszerrel kell helyettesítenünk. Azaz, radart kell alkalmaznunk. A radar rádióhullámok segítségével képes belátni a föld mélyébe, mégpedig az alkalmazott hullám sajátságaitól függően különböző távolságokba. Hogy mindez nem ámítás, a bemutatón mindenki személyesen is ellenőrizheti.

5. Földrengések észlelése – Szeizmográf
A szeizmográf a földrengések által keltett mechanikai hullámok érzékelésére alkalmas berendezés. Magyarországot szerencsére nem sújtják gyakori veszélyes földrengések; közepesnél erősebb rengés ismereteink szerint eddig csupán egyszer fordult elő, közepes rengések pedig átlagosan 20-30 évente pattannak ki. A hazai szeizmográfok azonban a köztes időkben sem tétlenkednek. Érzékenységüknél fogva az emberek által nem érezhető, apró, ún. mikrorengéseket is észlelik, de alkalmasak arra is, hogy távoli vidékek nagyobb rengései által keltett és a Föld belsejét átszelő rengéshullámokat is felfogják. Földünk belsejének felépítéséről épp ez utóbbi jelek által nyerhetünk képet. A mikrorengések ugyanakkor a helyi mélybeli feszültségviszonyokat, lemezmozgásokat képezik le és informálnak arról, hogy adott helyen a későbbiekben milyen esetlegesen komolyabb rengésekre lehet számítani. Erőművek, hadi létesítmények, kórházak, iskolák helyének tervezésekor ezek az információk ma már elengedhetetlenek. A Nyílt Nap programjában bemutatjuk az ELGI, mikrorengések vételére alkalmas szeizmográf hálózatát, de gyakorlatban kiderül az is, hogy mennyire érzékenyek is az alkalmazott berendezések. Hogy ehhez ne kelljen egy valódi rengést megvárnunk, a rengések keltésére a látogatókat kérjük meg.
6. Szeizmikus műszerek fejlesztése
A szeizmográf bemutatóján kiderül, hogy rengések – igaz, szerencsére csak kicsinyek - mesterségesen is kelthetők. A szeizmikus geofizikai módszer alkalmazásakor épp ezt használjuk ki. Ahogy a nagy energiájú földrengéshullámok a Föld belsejét átjárva annak egészéről hoznak információt, a mesterségesen keltett kisebb energiájú hullámok révén a föld felső néhány kilométeres rétege térképezhető fel. Ehhez a keltett rengés közelében apró érzékelőket kell telepítenünk, amelyek a felszín alatti rétegekről, mint tükrökről visszaverődő mozgás jeleket felfogják, majd ezeket a számítógép számára értelmezhető elektromos jelekké alakítják. Az eszközök éles, terepi bevetését természetesen hosszú laboratóriumi munka és tesztelés előzi meg. A bemutató a laboratórium világába enged betekintést, de mód lesz arra is, hogy a szeizmikus rendszer, digitális forradalom előtti korszakát is felelevenítsük. Azt pedig, hogy a szeizmikus berendezések mekkora jeleket érzékelnek, a bátrabbak a saját bőrükön is megtapasztalhatják.

7. Mi okozza a kőzetek mágnességét?
A földmágneses kutatásokkal olyan kőzettömegeket keresünk, amelyek önálló mágnesként viselkednek, azaz ”felerősítik” a Föld mágneses terét. De mennyire lesz egy kőzet (például a vasérc) mágnesezhető? Erre a kérdésre ad feleletet a kappamérő, azaz a kőzetek mágnesezhetőségének (szuszceptibilitásának) mérésére szolgáló műszer. Ifjú geofizikusként látogatóink kapnak egy-egy kappamérőt és lemérhetnek egy sorozat kőzetmintát. Az eredményből kitalálhatják, hogy melyik kőzet mágnesezhető — és közben azt is kitalálhatják, hogy mitől lesz egy kő mágneses.

8. Mikroszkópos vizsgálatok
Azt, hogy vegyészek, orvosok, gyógyszerészek, biológusok, mire használják a mikroszkópot, többé-kevésbé el tudjuk képzelni. De, vajon mit lát a mikroszkópban egy, a földtudományok területén dolgozó kutató? Hogyan használja ezt az eszközt például környezetvédelmi, nyersanyag-kutatási vagy geotermikus energia hasznosítási feladatok megoldásában? A bemutatón minderre választ kapunk. Hogy azonban még izgalmasabb legyen, a mikroszkópot ki is próbálhatjuk.

9. A gravitációs tér erősségének mérése
Ahogy minden égitestet, a Földet is saját gravitációs tere veszi körül, mely vonzó hatást gyakorol minden anyagi testre. Az emberek az ókor óta próbálták megérteni a gravitáció (tömegvonzás) jelenségeit: miért esnek le a testek, miért viselkedik úgy a Nap és a Hold… A gravitációs vonzerő tartja a bolygókat Nap körüli, a Holdat Föld körüli pályáján, felelős az árapályért és számos más észlelhető jelenségért. Az egyik legfontosabb és legősibb oka a Föld, a Nap, és a Világegyetem legtöbb makro-szkópikus objektuma létrejöttének.
A földfelszínen mérhető nehézségi erőtér nem állandó, mind térben, mind időben változik. A gravitációs térerősség mérése a nehézségi gyorsulás („g érték”, g 9.81m/s2) igen pontos meghatározásán alapul. A Föld forgása, alakja, az égitestek vonzó hatása, a földfelszín alatti kőzetrétegek sűrűség és tömegeloszlása, ezek változásai igen kicsi, de a mai műszerekkel többnyire jól mérhető hatást gyakorolnak a nehézségi gyorsulás helyi értékére. Mivel a különböző kőzettípusok sűrűsége nagy változatosságot mutat, a mért érték különbségeiből a földalatti különböző mélységű kőzetrétegek sűrűségeloszlásáról kapunk képet.
A Nyílt Nap keretében bemutatjuk a hosszú ideig tartó fejlesztési munka és különlegesen kezelt anyagokból álló rugó felhasználásával készített, jelenleg használt, hordozható LaCoste&Romberg gravimétert, mely a gravitációs tér nagyon kis változását érzékeli, érzékenysége eléri a 0.01 μm/s2 –t (0.00000001 m/s2, 1 mikroGal). Hogy mi mindenre használhatjuk? Az esettanulmányokból ez is kiderül.

Túralehetőség a Zöld jövővel

Nemzeti Parkok Túrasorozat:
2. túra: November 15 szombat

Budai Tájvédelmi Körzet
Pilisszentiván:

Programok:

· Szénások Európa Diplomás Terület kiállítása (Pilisszentiván Bányász u.17.)
· Jági tanösvény (4 km)
· Nagy-Szénás (550m) megmászása, Jó időben kör-panoráma: János-hegy – Kevélyek – Pilis-tető – Gerecse-tető
· Meleg rumostea a csúcsot sikeresen meghódítóknak J
· Nagy-Szénás tanösvény

Találkozás november 15.-én szombaton reggel 9-kor Pilisszentivánon a bemutatóháznál: Bányász u. 17. (A városházától 2 perc)
Megközelítés busszal: A busz az Árpád hídtól indul 8:15-kor, megáll Budán a Flórián téren 8:22-kor. (innen a felnőtt jegy ára: 250 Ft, mindenki igénybe veheti a neki járó kedvezményeket: egyesített bérlet, félárú, ingyenesség, stb.)
Megközelítés autóval is lehetséges egyénileg.
Bejelentkezés: e-mailben a madarbarat@freemail.hu címen vagy telefonon esténként 19:00-21:00 között a 06-30/622-00-24-es számon. (Csere Éva elérhetőségei)
Túra ára: 1000 Ft/fő, mely a teljes programot magában foglalja. (Utazás egyénileg!)
Befizetés: November 5.-én szerdán 17:30-19:00-ig a Klauzál Gábor Művelődési Házban, vagy a helyszínen. Ha ez utóbbit választod, akkor is jelezd részvételi szándékod!
Választható távok:
· 5 km terepen azoknak, akik kevésbé bírják, ők csak a pilisszentiváni bemutatóhelyeket nézik meg, innen egyénileg utaznak haza, busz óránként.
· 12 km terepen azoknak, akik vállalják a teljes programot. Ők Nagykovácsiból a BKV járatával utazhatnak haza .A 63-es busz a Moszkva térre visz.
· 15 km azoknak, akik az autójukat magukkal hozták Pilisszentivánra!!! L/ J

Zöld program, nem csak zöldeknek!

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára szeretettel meghívja 2008. november 5-én 14 órakor
a Tudomány az élhető Földér tcímű rendezvényére.
Program:Az Éghajlatváltozás és az EU
Előadó: Szabó Zoltán(Team Europe, Levegő munkacsoport)
Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár, FogadóteremBudapest, VIII. Reviczky u.1.
Kérjük, részvételi szándékáról küldjön e-mailt a csopaki@fszek.hu címre!
A rendezvényt a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatja

2008. október 16., csütörtök

Találd ki, mit olvasok!

Kedves Diákok és Tanárok!
Az októberi "könyves történés" a Találd ki, mit olvasok! tippelő verseny.
Az új szárny földszintjén, a büfé felé menet találjátok. Kitettünk 26 fotót: 13 az iskola valamelyik dolgozóját ábrázolja, 13 pedig egy-egy könyv borítóját és alatta a rövid tartalmi ismertetést.
Az a feladat, hogy kitaláljátok: Ki mit olvas!
A tippelő szelvényeket is ott találjátok!
Játszunk együtt, találjátok ki megfejtést!
Megfejtéseiteket a könyvtárban várjuk!
A helyes tippelők között ajándék könyveket sorsolunk ki!

2008. október 10., péntek

Újra indul a folyóirat olvasói pályázat !!!

Kedves Diákok! A sikeres tavalyi pályázat után újra meghirdetjük a folyóirat olvasói versenyt! Célunk. hogy minél többen olvassátok a folyóiratokat és ezáltal jobban megismerjétek a világot, a Földet, a környezetünket, állatokat és növényeket! Minden hónapban öt folyóiratból ajánlunk két-két cikket figyelmetekbe, melyekhez kérdések kapcsolódnak. Minimum két folyóiratból kell egy-egy cikkhez kapcsolódó kérdésekre választ adnotok. Az olvasnivalók a könyvtárban megtalálhatók, a válaszokat is ide kell leadni. A legtöbb helyes választ adók értékes jutalmakat kapnak a tanév végén. Fel hát kalandokra!

Megfejtési határidő: 2008. november 7. péntek

A X. HÓNAP TÉMÁI:

- KÜLÖNÖS NÉPCSOPORTOK

- MEGÉRKEZETT AZ ŐSZ

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

1. CIKK (2008/IX. hó 39. sz., 1232-1235. o.)

Nyelvrokonaink földjén

A, Mi a csum?

B, Milyen legeltetési rendet alkalmaznak a rénszarvastenyésztő manysik?

C, Miért viselnek a mai manysi gyerekek télen inkább nejlonkabátokat?

2. CIKK (2008/IX. hó 39. sz., 1225-1227. o.)

Tájtörténet és a csángóság

A, Mikor és hogyan kerültek a csángók Moldvába?

B, Sorolj fel legalább öt csángó települést!

C, Mit jelentenek az alábbi csángó-magyar kifejezések?

FÖLDGÖMB

1. CIKK, (2008., 5. sz., 22-32 p.)

címe: Nyugat-Szahara

A, Mely országok szállták meg a függetlenségre törekvő szaharáviaiak földjét?

B, A lakosság hány százaléka írástudó?

C, Mivel foglalkoznak a nyugat-szaharai emberek?

2. CIKK, (2008., 5. sz., 58-69. o.)

címe: Iraki Kurdisztán

A, Hány kurd él ma a Földön?

B, Hogyan lehet benzinhez jutni Kurdisztánban?

C, Milyen nyelveken értenek a kurdisztáni hatóságok?


NATIONAL GEOGRAPHIC


CIKK, (2008. X. hó, 20-21. o.)

címe: Kisebbségek

A, Milyen bizarr ajándékot kapnak a román nemzetiségű lányok édesanyjuktól?

B, Mi a vărzar?

C, Miért csökkent le a hazai román nemzetiségűek aránya?


Természet/Búvár

. Kopog az erdő 2008/5. 13-15. p.

A. Sorolj fel öt állatot, mely téli álomra tér!

B. Mi az a gradáció, és mely állatok használják ki ezt a jelenséget?(min. ötöt)

C. Mi az a barcogás és hogyan zajlik?

2. Gyógyító farontók 2008/5. 34-35. p.

A. Milyen gyógyhatású a hasadtlevelű gomba

B. Miért javasolják a laskagomba fogyasztását?

C. Hol és hogyan tárolják a gombák génbankját?

Vadon

1. Kedvenc disznaink- Patás kavalkád a budapesti állatkertben 2008/4.41-43. p.

A. Hol és milyen „ékeket” visel a varacskos disznó, milyen célból?

B. Hol visel párnákat az állat és miért?

C. Hogyan menekül a folyami disznó, ha veszélyt érez? Mi az ő másik neve?

2. Rétisasok a Dunakanyarban 2008/4.24-25. p.

A. Mikor észleltek először ugyanazon a napon két rétisast a

B. Miért hosszú távú befektetés a rétisasok védelme?

C. Mi a rétisas kedvenc zsákmány és hol telel?

2008. október 9., csütörtök

iWiW Máshogyan ?!

A Petőfi Irodalmi Múzeumszeretettel meghívja Önt
2008. október 17-én (péntek) 15 óraikezdettel
iWiW MÁSHOGYAN-ISMERŐSÖK A RENESZÁNSZBÓL rendezvényre
A reneszánsz Év alkalmából a PIM által fejlesztett közösségi portálról előadást tart:Bánki Zsolt a projekt vezetője
A Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel és a Reneszánsz Programirodával közös rendezvény
Minden érdeklődő véleményére, javaslatára számítunk!
Helye: Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.

Irodalmi Nobel-díj 2008.

Ma nagyon sokan várták izgatottan Szendvicsországban, hogy pontban 13 órakor Horace Engdahl, a Svéd Akadémia titkára bejelentse, ki kapja az Irodalmi Nobel-díjat.

A 2008. évi Irodalmi Nobel-díj nyertese Jean-Marie Le Clezio francia író

További információ a Svéd Akadémia, valamint a Nobel-díj honlapján található.

Az újdonsült irodalmi Nobel-díjasról, Jean-Marie Gustave Le Clézio-ról a díj elnyerése kapcsán az alábbi link alatt olvashatnak magyar ismertetést:
http://www.litera.hu/object.fd1f0271-3f44-446b-95c4-67f95a1ff3d4.ivy

A Svéd Akadémia hivatalos kihirdetését, az első véleményeket az alábbi link alatt találják:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2008/announcement.html

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban Jean-Marie Gustave Le Clézio több műve is elérhető, eredeti nyelven is:http://opac.oik.hu/monguz/index.jsp?page=result&new=1&bib1ext=1003-0&search_term__0=+Le+Cl%C3%A9zio+&logic=1&bib1ext=4-50&search_term__1=&logic=1&bib1ext=21-0&search_term__2=&logic=1&bib1ext=31-0&search_term__3=&logic=1&bib1ext=59-0&search_term__4=&logic=1&bib1ext=1018-0&search_term__5=&stepsize=10&dbname=database_goliat

2008. október 8., szerda

Tini buli-téka- Nagytétényben

2008. október 12-én, vasárnap 10-14-ig

rendkívüli nyitva tartás a

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Nagytétényi Könyvtárában

/1225 Nagytétényi út 264./
- ingyenes beiratkozás 2008. dec. 31-ig

- ingyenes internet használat

- ingyenesen kölcsönözhető 2 db audiovizuális dokumentum

- a megbocsátás napja

Kép a könyvről

11 órakor a Rózsakerti Általános Iskola tanulói Mátyás király tréfáiból adnak elő.

NEKÜNK BEJÖSSZ, HA A KÖNYVTÁRBA BEJÖSSZ!

Teadélután klasszikusokkal

TEADÉLUTÁN KLASSZIKUSOKKAL

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

szeretettel meghívja

2008. október 10-én (pénteken) 16.30 órára

Huzella Péter
Boldog, szomorú dal
című műsorára.

A nagyszerű énekes, gitáros zeneszerző előadásában a Nyugat három nemzedékének legszebb versei csendülnek fel, Adytól Weöres Sándorig.

Helyszín:

FSZEK Központi Könyvtár, Nagy olvasóterem

(VIII. Reviczky u. 1.)

A rendezvény az Országos Tini Könyvtári Napok keretében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából, valósul meg.

A belépés díjtalan!

2008. október 7., kedd

Könyvtárak összefogása a társadalomért

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
tisztelettel meghívja Önt
2008. október 9-én, csütörtökön
a Könyvtárak összefogása a társadalomért programsorozat keretében megrendezésre kerülő
Egység a sokféleségben - ismerjük meg egymást című rendezvényükre
Program:
10 óra Nemzetközi romani könyvkiállítás
Közreműködik: Jónás Judit színművész és az Etno Rom Együttes
16 óra Romani irodalmi délután - felolvasás a romani nyelv különböző dialektusain
Díszvendég: Rostás-Farkas György magyarországi roma költő, író
Desider Banaga szlovákiai roma költő, író
18 óra Arcbavésett sors - avagy Kályi története.
Dokumentumfilm.Rendező Horváth Tamás, szerkesztő Fialovszky Magdolna
Helyszín:Országos Idegennyelvű Könyvtár redezvényterem
1056 Budapest, Molnár utca 11.
A rendezvény támogatója a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

2008. október 1., szerda

Könyvbemutató- kiállítás megnyitó

Meseország lakói és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt

a Meseország lakói c. könyv Takács Mari által készített illusztrációinak kiállításmegnyitójára!

(Szerző: Tótfalusi István, kiadó: General Press.)

A kiállítást megnyitja Pálfi György docens (MOME).

Időpont: 2008. október 7. 18 óra.

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár

(VIII. Szabó Ervin tér 1.), Kisgaléria.

A kiállítás megtekinthető 2008. október 31-ig.

Támogatók: a Nemzeti Kulturális Alap és a General Press.

Fényképek az evezésről

Kedves Érdeklődők!
Feltettem a képeket, itt találhatók.
Remélem, jól éreztétek magatokat!
A játék folytatódik!!! Várunk Benneteket a könyvtárban!

Evezés a Velencei tavon