2008. november 19., szerda

Nyelvi pályázat - szótárhasználat

Grimm tanulószótár pályázat 2008

1. A pályázat célja

A középiskolás korosztály ösztönzése a szótárhasználatra, a szókincs fejlesztésére; a szó-tárak és a szótárhasználat nyelvtanulásban betöltött kiemelkedő szerepének közvetítése, valamint a pályázat során elnyerhető jutalmak által az idegen nyelvet Tanulók motiválása.

2. Pályázhatnak

Pályázatot nyújthat be minden, rendszeres középiskolai oktatásban részt vevő Tanuló (Nyelvtanárán keresztül), aki az alábbi 3 szótár valamelyikéből saját példánnyal rendelkezik:

Mozsárné Magay E.–P. Márkus K.: Angolmagyar, magyarangol tanulószótár

Pálfy Miklós: Franciamagyar, magyarfrancia tanulószótár

Hessky Regina–Iker Bertalan: Németmagyar, magyarnémet tanulószótár


3. A Pályázó feladata

A Pályázók két feladat közül választhatnak:

  1. Feladatsor: a Grimm Kiadó által megadott, tanulószótárra vonatkozó feladatsort tölti ki (1. számú melléklet: angol feladatsor; 2. számú melléklet: francia feladatsor; 3. számú melléklet: német feladatsor).
  2. Fogalmazás: a Grimm Kiadó által megadott, tanulószótárra vonatkozó instruk-ciók alapján – angol, német vagy francia nyelven – fogalmazást ír (4. számú melléklet)

4. A pályázat benyújtási határideje: 2008. december 15.

5. Az elnyerhető díjak

Minden, a pályázaton részt vevő Tanuló és Nyelvtanár egyszeri, 2.000,- Ft-os, Grimm kiadványra vonatkozó online vásárlási kedvezményben részesül: a kedvez-ményes vásárlási lehetőség 2009. június 30-ig érvényes, és a Kiadónál történő megrendeléskor lehet érvényesíteni.

A nyertes Pályázók között 3 díjat sorsolunk ki.

Az a 3 Nyelvtanár, akinek a legtöbb diákja pályázott, díjazásban részesül.

A Tanulók nyereményeit közjegyző jelenlétében sorsoljuk ki. A nyertes Nyelvtanárok sorrendjét a beküldött pályázatok száma határozza meg – egyenlő számú pályázat ese-tén szintén közjegyző jelenlétében történő sorolás dönt.

A nyertes Pályázók díjai:

1. helyezett: 200.000 Ft értékű utazási utalvány

2. helyezett: 150.000 Ft értékű laptop

3. helyezett: 100.000 Ft értékű, szabadon választható, de nyelvtanuláshoz kötött, idegen nyelvvel kapcsolatos ajándék

A nyertes Nyelvtanárok díjai:

1. helyezett: 100.000 Ft értékű üdülési csekk

2. helyezett: 75.000,- Ft értékű üdülési csekk

3. helyezett: 50.000,- Ft értékű üdülési csekk

Különdíj:

A fogalmazási feladat általunk legjobbnak ítélt 30 pályaművéből könyvet adunk ki, melyben a Pályázók nevét feltüntetjük. A kiadványt a 30 Pályázó és a részt vevő iskolák mindegyike térítésmentesen megkapja.

6. A pályázat érvényessége

A pályázaton az egyénileg elkészített pályázatok számítanak egy pályaműnek.

Egy diák egy pályaművel pályázhat!

Az ugyanabból az Intézményből érkezett pályázatok tartalmi egyenlősége a 2. feladat esetén nem haladhatja meg a pályamű egyharmadát,

A pályázatok beérkezésekor az előírt formai követelmények betartásának és a dokumentumok meglétének ill. megfelelőségének ellenőrzése történik.

A formailag megfelelt pályázatokat tartalmi szempontból a kiadó idegen nyelvi lektorai és szerkesztői értékelik.

7. Formai követelmények

szerkesztett word dokumentum

betűtípus: Times New Roman

betűméret: 12

elektronikus formátum

8. A pályázat benyújtásának feltételei és módja

A pályázatokat a Diákok egyénileg készíthetik el, melyet a Nyelvtanárnak kell beküldenie, a Grimm Kiadó által megküldött jelentkezési lappal együtt.

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani.

A Pályázók saját tanulószótárainak meglétét a Nyelvtanár igazolja (a jelentkezési lapon).

A pályázatokat a jelentkezési lappal erre az e-mail címre várjuk: hir@grimm.hu

A levél tárgyában kérjük, tüntessék fel a következőt: „Grimm tanulószótár pályázat 2008”.

9. A pályázat elutasításra kerül, ha

a Pályázó a jelen pályázati kiírásban előírt feltételeknek nem felel meg.

a pályázatot jelen pályázati kiírásban megadott határidő után küldi el.

10. Eredményhirdetés

A pályázatokat 2009. január 15-ig bíráljuk el, az eredményekről a nyertes Pályázók írás-beli értesítést kapnak, illetve névsorukat weboldalunkon (www.grimm.hu) is közzétesz-szük.

11. A nyeremények eljuttatása

A díjakat a nyertes Pályázók részére Grimm Kiadó a Pályázókkal és Nyelvtanárokkal történt egyeztetés alapján juttatja el.

12. Egyéb, a pályázattal kapcsolatos feltételek

A Pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja azt a feltételt, hogy pályaművét a Kiadó weblapján közzéteheti. A Különdíjjal jutalmazott pályázatokat a Kiadó jogosult külön szerzői vagy felhasználói szerződés nélkül a pályaművekből készülő kötetben megjelentetni. A Pályázó tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban a Ki-adóval szemben semmilyen anyagi vagy egyéb természetű követeléssel nem léphet fel.

A részvételi feltételnek számító saját tanulószótár esetében nem minősül saját példánynak a könyvtárból kölcsönzött tanulószótár.

A beadott pályázatokat a kiíró nem szolgáltatja vissza.

A pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok elérhetők a Nyelvtanárnál, ame-lyek szükség szerint másolhatók, illetve letölthetők a www.grimm.hu honlapról.

A nyertes pályaműveket a Grimm Kiadó a www.grimm.hu weboldalon közzéteszi.

13. Pályázati kapcsolattartó

Név: Piszeczki Ilona; tel.: (62) 557-861; (70) 450-1343; E-mail: hir@grimm.hu

Eredményes munkát kívánunk!

A Grimm Kiadó munkatársai

Nincsenek megjegyzések: