2010. január 13., szerda

Képzőművészeti pályázat - versekre

A VERS VILÁGA – Pályázat középiskolásoknak

 A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár (http://www.bdmk.hu) együttműködve a Művészeti Szakközépiskolával (Szombathely, Paragvári u. 77. http://www.muveszeti-szhely.sulinet.hu) országos képzőművészeti pályázatot hirdet középiskolásoknak
A pályázat célja, hogy népszerűsítse a középiskolások körében a versolvasást, megmutassa, miként értelmezik a fiatalok kortárs költők alkotásait, a képzőművészet segítségével felmutassa a megszerezhető élmény és interpretáció sokszínűségét.
Pályázni lehet az előző három évben a Szép versek antológiájában- mely megvan a Budai könyvtárában  is-   megjelent bármely vers kiváltotta élmény műalkotássá formálásával. Az alkalmazható technika szabadon választott: lehet grafika, festés, pasztell, szén, tus, plasztika, érem stb. A képeket kiállítható állapotban, 50 X 70 cm-es keretbe helyezhetően kérjük beküldeni. A tárgyak bemutatását vitrinben tervezzük.
Az alkotásokat a Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. címre kérjük eljuttatni 2010. április 15-ig, jeligés csomagolásban. A jeligéhez tartozó személyes adatokat ( név, cím, telefonszám, email, a látogatott iskola megnevezése, életkor, a választott vers szerzője és címe) zárt borítékban kérjük a pályaműhöz csatolni.
A pályamunkákat szakértők értékelik.  A legjobbakat kiállításon mutatja be a könyvtár. A kiállítás megnyitója és az ünnepélyes eredményhirdetés Berzsenyi Dániel születésnapjához kapcsolódva, május első hetében lesz.
Az első  három helyezett alkotás, amely a könyvtár tulajdonában marad, díjazásban részesül.
    1. helyezett 30 ezer Ft
    2. helyezett 20 ezer Ft
    3. helyezett 10 ezer Ft
    A díjazottak jutalma lesz továbbá Veres Gábor szobrászművész egy-egy Berzsenyi-érme is.   
    A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Pallósiné Dr. Toldi Mártától a 94/513-533-as telefonszámon, vagy a ptmarta@bdmk.hu email címen.

Nincsenek megjegyzések: