2009. október 9., péntek

Olvass velünk! A Nagy Könyv 100 legnépszerűbb regényéből

A VERSENYKIÍRÁS A 2009/2010-ES TANÉVRE

A verseny címe: Olvass velünk! A Nagy Könyv 100 legnépszerűbb regényéből

A verseny meghirdetője: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

1204 Budapest Ady Endre utca 98.

Tel.: 06 – 1 – 421 – 0771, fax: 06 – 1 – 284 – 0138 e-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu, honlap: www.pepint.hu

A verseny célja: Elsődleges célunk a kulcskompetenciákat átölelő tehetségnevelés, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási, kritikai és kreatív olvasási készség fejlesztésére. Azt szeretnénk, ha minél több gyerek megismerné a Nagy Könyv programon keresztül közzétett 100 legnépszerűbb regény némelyikét, hogy, ezáltal átéljék azt az élményt, amit egy jó könyv nyújthat olvasója számára.

Fontosnak tartjuk, hogy a versenyzők újabb ismereteket szerezzenek, nemzeti kultúránk és azon belül irodalmunk kincseiről, az irodalmi művek utóéletéről. El szeretnénk érni, hogy a választott könyvekhez kapcsolódóan a tanulók a legkorszerűbb informatikai eszközökkel naprakész kulturális információk birtokába jussanak. Célunk, hogy az emberi élethelyzetek, az etikus és empatikus magatartás elemzésével az érzelmi nevelést, az együttműködésen alapuló csoportmunkával a szociális kompetenciákat erősítsük a versenyzőkben.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7-8. osztályos tanulók vagy más iskolatípus ennek megfelelő korosztálya

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 7-8. osztályos tanulók vagy más iskolatípus ennek megfelelő korosztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek. A csapatok regisztrálása, nyilvántartása érdekében a csapatok fantázianevet adnak maguknak, amelyet nem változtathatnak meg a későbbiekben. Egy iskola több csapatot is indíthat. Ebben az esetben a feladatlapok sokszorosíthatók.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A részvételi díj befizetésének elmulasztása, a megoldások határidőn túli elküldése, a döntőben a meg nem engedett eszközök használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Fehér Klára: Bezzeg az én időmben

Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány

Kapcsolódó lexikonok, enciklopédiák, internet.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

Nevezni kizárólag a kitöltött jelentkezési lap postai úton történő elküldésével lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.pepint.hu honlapról. Határidő: 2009. október 21.

Cím: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Budapest Ady Endre utca 98.

e-mail cím: pepe20@pepint.sulinet.hu

A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet címére beérkezett jelentkezési lapok alapján 2010. január 4. és 9-e között számlát állítunk ki, amelyet a jelentkezési lapon megadott befizetőnek megküldünk. A nevezési díj befizetése átutalással vagy a számlával együtt megküldött csekken történhet 2010. január 30-ig.


Nevezési díj: nincs van:……….Ft/ fő; …1800.Ft/ csapat ……….Ft/ iskola

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése)

A jelentkezési lapok alapján 2009. december 7-én mindenkinek elküldjük az első feladatlapot a megadott e-mail vagy postai címre annak megfelelően, ahogyan ezt a jelentkezési lapon kérték a benevezők. Amennyiben 2009. dec. 15-ig nem érkezett meg, kérjük azonnal jelezni e-mailen vagy faxon (fax: 06 – 1 – 284 – 0138 e-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu)

1. forduló:

1. feladatlap: Fehér Klára: Bezzeg az én időmben

A feladatlap beküldésének határideje: 2010. január 29.

Cím: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

A kitöltött feladatlapokat a kért mellékletekkel együtt a csapatoknak a megadott határidőre kell visszaküldeniük a megadott postai címre. Kérjük, hogy az első forduló feladatlapjának visszaküldésekor a befizetést igazoló bizonylat másolatát csatolják a feladatlaphoz. A feladatlap javítása, illetve a 2. feladatlap megküldése csak a nevezési díj befizetésének igazolását követően történik meg. A 2. feladatlapot 2010. február 15-én küldjük ki. Szintén kérünk gyors visszajelzést azoktól, akik véletlenül nem kapták meg a 2. feladatlapot 2010. február 23-ig.

2. feladatlap: Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány

A feladatlap beküldésének határideje: 2010. március 26.

Cím: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

Az 1. forduló során az elolvasandó könyvekhez kapcsolódnak a zárt végű tesztlapok: igaz-hamis állítások megkülönböztetése, többszörös választás, párosítás, totó, események időrendbe tétele, nyílt végű feladatok: rejtvény, titkosírás, szómagyarázat, jellemzés, hiányos mondat és táblázat kiegészítése, következtetés levonása, érvelés, véleménynyilvánítás, ok- okozati kapcsolatok felismerése, térkép- és ábrarajzolás, illusztráció készítése (megadott technikával, illetve számítógépes grafikával), adat-, információkeresés a szövegben és az interneten.

2. forduló: Döntő verseny: Az első és második forduló könyvéből 2010. május 17-én

Helyszín:Budapest, XX. Csili Művelődési Központ 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6.

A döntőn írásbeli és szóbeli feladatok várnak a versenyzőkre: zárt végű feleletválasztós tesztek, párosítások, szöveg-, táblázat és térkép kiegészítések, logikai feladatok, aktivity, villámkérdések, Ki vagyok én? feladatok, szituációs játékkal kiegészítve.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: Az első és második (levelező) fordulóból a döntőbe a két feladatlap és a mellékelt alkotások pontszámai alapján a 12 legtöbb pontot elért csapatot hívjuk be. A döntőbe jutott csapatokat 2010. április 30-ig telefonon, levélben, e-mailben értesítjük.

Az eredmények közzétételének módja: Minden fordulót követően 3 héten belül www.pepint.hu honlapon van lehetőségük a csapatoknak elért pontszámuk, a feladatlapok megoldásainak megtekintésére, a verseny aktuális állásának megismerésére.


Díjazás: 1. helyezett csapat és felkészítő pedagógusa: „Olvass velünk“ emblémával ellátott emlékplakettet, értékes tárgyjutalmakat, és ezeken kívül könyveket, társasjátékokat és promóciós ajándékokat kapnak.

A döntőbe jutott további 11 helyezett csapat és felkészítő pedagógusai: „Olvass velünk“ emblémával ellátott jutalomtárgyakat, könyveket, társasjátékokat, promóciós ajándékokat kapnak.

A további helyezett csapat (a résztvevő csapatok 25 %-a) ajándékot kap, melyet postán küldünk el. A benevező csapatok minden tanulója részére az „Olvass velünk” verseny emblémájával ellátott emléklapot küldünk.

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

1204 Budapest, Ady Endre utca 98.

Tel.: 06 – 1 – 421 – 0771, fax: 06 – 1 – 284 – 0138

E-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu

Honlap: www.pepint.hu

Verőcei Gáborné versenyfelelős: verocei.edit@pepint.sulinet.hu

Nincsenek megjegyzések: