2009. február 4., szerda

Nyelvi játék a könyvtárban - Kazinczy évforduló

ZAFYR CZENCZINEK - BRAVÓ ZSENI

NYELVI JÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN


A budai Szabó Ervin Könyvtárak egy 3 fordulós nyelvi játékkal emlékeznek meg Kazinczy Ferenc születésének

250. évfordulójáról.

A megfejtéseket a Nagytétényi Könyvtárba, (1225 Nagytétényi út 264.) vagy bármelyik budai könyvtárba kérjük eljuttatni postán, személyesen vagy e-mailben (fszek2201@fszek.hu) 2009. március 15-ig.

A megfejtések mellett kérjük feltüntetni a nevet, elérhetőséget

(cím, telefon, vagy e-mail) és az életkort!

Az eredményhirdetésről és díjátadásról értesítjük a résztvevőket.

Játsszanak velünk!


1. forduló:

Anagramma játék, amely Kazinczy életének főbb állomásait tartalmazza. Melyek ezek a helységnevek?

- MÉLY RÉSEN

- PÁROS TASAK

- RAGADVÁNY

- SEPERJE

- CSALÓ REMEG

- LÉPSZ MOHA

- CSIHOL

- CSUKNÁM

ZAFYR CZENCZINEK - BRAVÓ ZSENI

NYELVI JÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN

A budai Szabó Ervin Könyvtárak egy 3 fordulós nyelvi játékkal emlékeznek meg Kazinczy Ferenc születésének

250. évfordulójáról.

A megfejtéseket a Nagytétényi Könyvtárba, (1225 Nagytétényi út 264.) vagy bármelyik budai könyvtárba kérjük eljuttatni postán, személyesen vagy e-mailben (fszek2201@fszek.hu) 2009. március 15-ig.

A megfejtések mellett kérjük feltüntetni a nevet, elérhetőséget

(cím, telefon, vagy e-mail) és az életkort!

Az eredményhirdetésről és díjátadásról értesítjük a résztvevőket.

Játsszanak velünk!

2. forduló: nevek a nyelvújítás korából.

A következő mondatban három, a nyelvújítás korában keletkezett, vagy akkor újra felfedezett személynevet rejtettünk el. (A rövid és hosszú magánhangzók között nem tettünk különbséget)

PARTNERNŐM SÚLYA ALKATI, HA MÉRI, NEM ESZIK, EMIATT RENDRE ZSÖRTÖLŐDIK.

ZAFYR CZENCZINEK - BRAVÓ ZSENI

NYELVI JÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN

A budai Szabó Ervin Könyvtárak egy 3 fordulós nyelvi játékkal emlékeznek meg Kazinczy Ferenc születésének

250. évfordulójáról.

A megfejtéseket a Nagytétényi Könyvtárba, (1225 Nagytétényi út 264.) vagy bármelyik budai könyvtárba kérjük eljuttatni postán, személyesen vagy e-mailben (fszek2201@fszek.hu) 2009. március 15-ig.

A megfejtések mellett kérjük feltüntetni a nevet, elérhetőséget

(cím, telefon, vagy e-mail) és az életkort!

Az eredményhirdetésről és díjátadásról értesítjük a résztvevőket.

Játsszanak velünk!

3. forduló: Ismert verssorok, amelyek a nyelvújítás nélkül másképp hangoznának. Melyek azok a nyelvújítás kori szavak, amelyek a Szózat 3. és 4. versszakában szerepelnek?

Nincsenek megjegyzések: