2009. január 28., szerda

Zöld Jövő programok

Kedves Barátunk,

Az elmúlt időszak eseményeiből, fejleményeiből:

- A Tétényi fennsíkon a korábbi helyszíni egyeztetés, bejárás kapcsán behatárolt levágott cserjét, és a Kamaraerdei úti öblözetekben lerakott szemetet a Főváros megbízott cége az elmúlt fagyos időszakban elszállította. Ők elsősorban a fennsík védett területei hulladék mentesítése kapcsán látnak el alkalmilag feladatokat, így a hajléktalan tanyák eltávolítása terén is.

- Újra indult honlapunk, a www.zoldjovo.hu, egyelőre az alapanyagok, aktualitások, és korábbi képtárak tekintetében, ami majd a dokumentumok, archívum alakításával bővül.

- Több oldalról véleményeztük a közelmúltban frissült Kerületfejlesztési Koncepciót, mely kapcsolódik a korábbi kerületi alap dokumentumokhoz.

- Az új elővárosi vasúti menetrend számos előnye mellett – ütemes menetrend, a csúcsidőben mindkét vonalon óránként két-két vonattal - hátrányokat is hozott, így a Budatétény-Campona megállónál lényegesen csökkent a megálló vonatok száma, csökkent a hétvégi elérhetőség, és a székesfehérvári, balatoni közvetlen kapcsolatok is leépültek. A menetrend elővárosi részét csatoljuk.

- Idei program elemeink:

- Folytatjuk térségi hírleveleink, - Budatétényi és Nagytétényi – kiadását helyi civil szervezeti partnereinkkel együttműködve. A nyárig terjedő időszakra három hírlevélre van kapacitásunk, ill. projekt támogatásunk.

- Tavasztól folytatjuk bejárásainkat és élőhely rekonstrukciós akcióinkat, elsősorban a fennsíkon.

- Folytatjuk ősszel elkezdett és sikeres nemzeti park túra sorozatunkat, egyelőre a közeli, egy napon belül megjárható, nem mindig közismert természeti értékek megismertetésére.

- Fórumokat, konzultációkat tartunk idén is, ezzel kapcsolatban várjuk észrevételeiket, javaslataikat a témákra.

- Havi rendes összejövetelünket február 4.-én szerdán tartjuk a Klauzál Gábor Művelődési Központban – Nagytétényi út 31-33. - este 6-tól. Témáink: tervek, aktualitások, események, programok, dokumentumok.

- Tekintettel arra, hogy banki aláíró kartonunk lejárt, és az aláírók neve, összetétele változik, közgyűlést is kell tartsunk, az aláírók személyeinek meghatározására. Közgyűlésünket február 4.-én szerda este 18.00 órától tartjuk a Klauzál Gábor Művelődési Központban (1222 Bp. Nagytétényi út 31.-33.). Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi ponttal ismételt közgyűlést tartunk 18.30-as kezdettel, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Kérjük tagjaink, támogatóink részvételét.

Üdvözlettel, Mészáros Péter

Ezúton is köszönjük azon kerületi polgárok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. Ebben az időszakban a Tétényi fennsíkon végzett élőhelyrekonstrukciós munkákkal, a tanösvény karbantartásával, bemutatásával, a nagytétényi rehabilitáció folyamatában való részvétellel, valamint fórumok, bejárások szervezésével, járultunk hozzá a kerület és a régió környezetvédelméhez. Kérjük, ebben az évben is támogassa egyesületünket, és ezen keresztül a kerületi környezet ügyét személyi jövedelemadójának 1 %-ával.

Adószámunk: 19657552-1-43

Támogatását előre is köszönjük

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület

- közhasznú társadalmi szervezet -

Összejöveteleinket a Klauzál Gábor Művelődési Központban tartjuk minden hónap első szerdáján este 6 órától.

Postacímünk: 1223 Bp. Dézsmaház u. 27.

www.zoldjovo.hu, zoldjovo@zoldjovo.hu

Nincsenek megjegyzések: