2008. szeptember 28., vasárnap

Irodalmi pályázat- tanulmány

A Németh László Társaság Országos Középiskolai
Tanulmánypályázata
2008/2009.


A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh László életművében) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, s lehetővé tegye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató- és elemző munka folyamatában és módszereiben, értekező prózai művek készítésében.
A pályázatot tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg a 9-12. évfolyamos középiskolai tanulók számára.


Pályatételek

1. Németh László Irgalom c. regényének emberképe

2. Nagy Gáspár költészetének morális és esztétikai értékei

3. Lázár Ervin A fehér tigris c. allegorikus regényének értelmezése

A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni. A pályázat egyéni verseny.


A pályázat formai követelményei: a pályaműveket két példányban, maximum huszonöt oldal terjedelemben, a szakirodalmi források pontos feltüntetésével, jeligésen kell beküldeni a Németh László Gimnázium címére (1558 Budapest, Pf. 29) Lami Pál igazgató nevére 2009. február 16-ig (a postabélyegző dátuma). Zárt borítékban kérjük mellékelni a szerző nevét, osztályát, lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzőlenyomatát, címét és telefonszámát. Kérjük, hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját a fenti adatokat tartalmazó azonosító lapon aláírásával igazolja. A formai előírások betartásának hiánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a pályázót.
Bármilyen felmerülő kérdésre a Németh László Gimnázium igazgatója, Lami Pál ad felvilágosítást telefonon (1-3208276) és elektronikus levélben (nlg.bp@chello.hu).


A pályázat értékelése a húsvéti szünet után esedékes. Az eredményről minden pályázó iskolája értesítést kap.


Németh László Társaság

Nincsenek megjegyzések: