2013. február 20., szerda

Pályázati lehetőség


A Napút folyóiratot kiadó Cédrus Művészeti Alapítvány Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából kettős pályázatot ír ki – az ünnepelt emlékét ekként tisztelve meg. A) A költő bármely versének elemzése. Egy pályázótól egy anyagot várunk. Más megkötés – nincs. Terjedelmi határ – józan belátás szerint. Szakmai feltételhez se kötjük a pályamunka megalkotását. B) Egyszavas versek szerzése. A költő ismert remeklései a Tojáséj, Remetebál típusú verssereglés. Bízunk az új, mai teremtő leleményekben. E kategóriában sem korlátozzuk – mennyiségileg – a beküldők szóalkotó ihletét. A pályázat meghirdetésének e pillanatában díjalapot meghatározó összeget nem ígérhetünk (jövőbeli mellénk-állások dönthetnek), ezért – évenkénti több pályázatunk mindenkori jellege szerint – ezúttal a Napút nyári Weöres-emlékszámában való közlést biztosítunk a legjobb munkáknak. A szerkesztők elbírálása után – a beérkező anyagok erőssége és számossága függvényében díj-helyezéseket is megállapíthatunk. Beküldési határidő: 2013. május 10. A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincsen A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadjuk (cím: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz utca 4). Napkút Kiadó – Napút folyóirat – Cédrus Művészeti Alapítvány www.napkut.hu Széttekintünk s helyünk leljük – szerte, ahol tehetünk. Kívánjuk, hogy egyek legyünk a tehetők soráb...

Nincsenek megjegyzések: